Дизелови електроагрегати

Дизеловите електроагрегати мога да се разделят на две групи – портативни от 2 до 10 кVA и стационарни до 3000 кVA. Стационарните се разделят на отворени и затворени.

За отвореното изпълнение при монтаж е необходимо да се осигури помещение със съответната вентилация. В случаите на затворено изпълнение, електроагрегатът е изолиран и се предпазва от метеорологичните условия и е шумозаглушен.

Затворените дизелови електроагрегати са окомплектовани с подгревател на охлаждащата течност за подсигуряване на „топъл старт” при зимни условия.