Агрогенератори

Агрогенератор

Агрогенераторите на Marvakov Generators, задвижвани с караднов вал са идеални за всички земеделски и горски стопани. Много полезно оборудване – генератори, които преобразуват механичната енергия на силоотводния вал на трактора в електричество, което може да се използва за енергийни проекти, отдалечени от индустриалната мрежа.

Агрогенераторите са идеални за приложения в селските райони от земеделските производители, които искат да защитят своите инвестиции. Те могат да бъдат спокойни по време на прекъсване на електрозахранването.

Агрогенераторите могат да бъдат използвани също и в строителството, както за заваряване, така и за изпълнението на много други задачи в строителни обекти и ремонтни работи по пътищата и в мините.

Агрогенератор, прикачен на трактор

Описаните качества на агрогенераторите, както и  преносимостта им ги прави изключително удобни и икономически оправдани.

Основен фактор, който трябва да бъде взет под внимание при избора на агрогенератор е неговата мощност. Агрогенераторите имат широка гама от модели с диапазон от мощности 13-90 kVA.

Агрогенераторите са оборудвани със:

  • синхронен генератор;
  • редуктор за стандартна карданова връзка (370-430 об./мин.), монтирани върху рамка триточково прикачване към трактора;
  • AVR – автоматичен регулатор на обороти, за постигане на най –висока стабилност на напрежението.