Електроагрегати

Електроагрегатите се състоят от:

  • Двигател с вътрешно горене /еднофазен или трифазен алтернатор/ и синхронен самовъзбуждащ се генератор, монтирани през гуменометални виброизолатори към обща рама-резервоар при отворено изпълнение или покрити с шумозаглушителен контейнер при шумозаглушено изпълнение.
  • Електрическо табло и контролен панел, който включва всички устройства - Таблото за автоматично управление се състои от програмируем контролер, отчитащ параметрите на мрежата и агрегата, зарядно устройство за акумулатора, поддържащото батерията в заредено състояние, изпълнителни релета.
     

Контролерът е оборудван за отчитане на следните параметри:

  • Двигател: количество гориво в резервоар дневна дажба, защитен датчик за ниско налягане на маслото, защитен датчик за висока температура на охлаждащата течност, защитен датчик за ниско ниво на горивото и наработените моточасове на двигателя и времето, което остава за работа до извършване на профилактика.
  • Генератор: Три линейни напрежения, честота на напрежението, защита от претоварване, защита от ниска честота, защита от висока честота.

При нормално мрежово захранване агрегатът се тества по зададена програма с /или без изключване на напрежението.