Бензинови електроагрегати

Бензиновите електроагрегати се характеризират с ниско тегло и с ниска цена. По-лесно се пренасят и се използват на места, където е нужна по-малко електроенергия – от 0,6 кVA до 13,5 kVA.

Бензиновите електроагрегати също имат възможност за включване към табло за автоматично управление.